Adventure

Adventure
Sort by:
I Can’t Be the Sword God
41K 7 84

I Can’t Be the Sword God

Release That Witch
1062K 52 877

Release That Witch

God Tribe
88K 150 225

God Tribe

The Last Golden Child
29K 7 28

The Last Golden Child

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu
278K 9 626

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

I'm a Martial Art Villainess, but I'm the Strongest!
97K 7 122

I'm a Martial Art Villainess, but I'm the Strongest!

The Dark Magician Transmigrates After 66666 Years
341K 41 907

The Dark Magician Transmigrates After 66666 Years

Terminally-Ill Genius Dark Knight
348K 75 1,312

Terminally-Ill Genius Dark Knight

Gods’ Gambit
106K 23 452

Gods’ Gambit

Ha Buk Paeng’s youngest son
330K 29 486

Ha Buk Paeng’s youngest son

Necromancer Academy and the Genius Summoner
533K 93 1,538

Necromancer Academy and the Genius Summoner

Koun-chi 999 no Watashi, Sokushi Mahou ga Zettai ni Seikou suru no de Sekai Saikyou desu ~ Mahou-chi 1 de Tsuihousaremashita ga, Kakuritsu Cheat de Moriagaru ~
7,270 12 53

Koun-chi 999 no Watashi, Sokushi Mahou ga Zettai ni Seikou suru no de Sekai Saikyou desu ~ Mahou-chi 1 de Tsuihousaremashita ga, Kakuritsu Cheat de Moriagaru ~

Devil’s Advent
85K 11 275

Devil’s Advent

How To Live As An Unlicensed Healer
199K 29 601

How To Live As An Unlicensed Healer

Son’s Retribution
5,465 3 31

Son’s Retribution

The Strongest Chef in Another World
45K 12 204

The Strongest Chef in Another World

Spare Me, Great Lord!
1823K 76 1,316

Spare Me, Great Lord!

Soul Land IV
954K 11 748

Soul Land IV

Hunter Academy’s Strongest Battle God
50K 11 121

Hunter Academy’s Strongest Battle God

Leveling Up With Skills
311K 95 1,318

Leveling Up With Skills

I Killed an Academy Player
153K 75 660

I Killed an Academy Player

Apotheosis (Reuploaded)
1214K 14 808

Apotheosis (Reuploaded)

Reborn As The Heavenly Martial Demon
40K 12 232

Reborn As The Heavenly Martial Demon

The All-Knowing Cultivator
97K 21 392

The All-Knowing Cultivator